Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om lönegaranti 22.12.2009/1276

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom., 19 § 1 mom. och 32 § i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998):

1 §

Ansökan om lönegaranti

Lönegarantiansökan ska göras på en blankett vars formulär fastställs av arbets- och näringsministeriet.

2 mom. har upphävts genom F 27.3.2024/148, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder: (27.3.2024/148)

Blanketterna ska avgiftsfritt stå till buds i arbets- och näringsbyråerna.

2 § (27.3.2024/148)

2 § har upphävts genom F 27.3.2024/148, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

2 §

Rådgivningsskyldighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån ska vid behov ge sökanden råd vid ansökan om lönegaranti.

3 § (27.3.2024/148)

Utmätning och lönebetalningsförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) ska utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

3 § har ändrats genom F 148/2024, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

3 §

Utmätning och lönebetalningsförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

4 §

Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller under en adress som uppgivits av denne genom förmedling av banken. I det fall som avses i 10 § 3 mom. i lönegarantilagen (866/1998) betalas lönegaranti på förvärvarens bankkonto.

5 §

Ansökan av konkursboet

Med utvecklings- och förvaltningscentrets samtycke kan ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.