Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag 13.11.2009/875

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Det aktiebolag som ska bildas

Sjöfartsverkets produktionsverksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar skötsel av vattenleder, drift och underhåll av kanaler, uppgifter i anslutning till förhindrande och bekämpning av miljöskador, vattenbyggnad, planerings- och sakkunnigtjänster, sjömätning samt andra uppgifter i anslutning till vattenleder och vattenbyggnad. Bolaget kan bedriva verksamhet i Finland och utomlands.

2 §

Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som avses i 1 § 1 mom. överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har i sin besittning samt den affärsverksamhet som gäller denna produktionsverksamhet.

3 §

Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

4 §

Beskattning

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt på överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med den överlåtelse som avses i 2 §.

På inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

5 §

Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget svarar för de låne-, borgens-, anskaffnings- och leveransavtal samt a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.