Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Trafikverket (upphävt) 13.11.2009/864

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2018/1214, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 13 november 2009 om Trafikverket (862/2009):

1 §

Organisation och tjänstemannaledning

Generaldirektören leder Trafikverket och svarar för den allmänna utvecklingen av verksamheten vid ämbetsverket samt övervakar att de uppgifter som hör till ämbetsverket utförs effektivt och ändamålsenligt.

De tjänstemän som har en ledande uppgift inom ämbetsverket svarar för att den verksamhet de leder ger resultat och utvecklas.

3 mom. har upphävts genom F 13.3.2014/213. (13.3.2014/213)

2 §

Avgörande av ärenden

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till ämbetsverket och som enligt vad som bestäms eller föreskrivs inte ska avgöras av någon annan tjänsteman. Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av någon underlydande, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

3 § (11.6.2015/718)

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för de tjänstemän som lyder direkt under generaldirektören och hör till ämbetsverkets ledning är högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Behörighetsvillkor för en tjänsteman som svarar för sjöfartsfrågor och som lyder direkt under generaldirektören och hör till ämbetsverkets ledning är högre högskoleexamen eller sjökaptensexamen samt förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

4 §

Tjänster ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.