Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter 24.9.2009/715

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 423/2007, som följer:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms om kvoter för leveranser och direktförsäljning av mjölk i avsnitt III i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, nedan rådets förordning, samt i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995), iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod den tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

2) referenskvantitet den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 f leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 65 e utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

3) referenskvantitet för direktförsäljning den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 g sälja eller överlåta mjölk direkt till konsumenterna eller sälja eller överlåta andra mjölkprodukter utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

4) handelsområde 1 stödregionerna A och B enligt statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009) med undanta...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.