Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet 8.5.2009/305

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om fortbeståndet av arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för den som förordnats till tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller civiltjänstlagen (1446/2007).

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare tillämpas även på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

2 §

Befrielse från arbetet och anmälan om tjänstgöring

Arbetstagaren har rätt att få ledigt från arbetet för att kunna fullgöra tjänstgöring enligt 1 §.

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en utredning om förordnandet till tjänstgöring senast två månader innan tjänstgöringen börjar eller, om det inte är möjligt, så snart arbetstagaren fått kännedom om när tjänstgöringen börjar.

3 §

Uppsägning av den som förordnats till tjänstgöring

Arbetsgivaren får inte säga upp arbetsavtalet med en arbetstagare på grund av sådan tjänstgöring som avses i denna lag.

Om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet med en arbetstagare som förordnats till tjänstgöring eller som fullgör sin tjänstgöring efter det att arbetstagaren till arbetsgivaren lämnat en utredning enligt 2 § om förordnandet till tjänstgöring, anses uppsägningen ha berott på att arbetstagaren förordnats till tjänstgöring, om arbetsgivaren inte visar att uppsägningen haft någon annan grund.

Arbetsgivaren får av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker säga upp arbetsavtalet med en arbetstagare som fullgör tjänstgöring endast om arbetsgivarens verksamhet upphör eller avbryts.

I fråga om uppsägning av en till tjänstgöring förordnad arbetstagare i samband med överlåtelse...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.