Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden 7.5.2009/302

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 4 mom. och 12 § 5 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådana de lyder i lag 1479/2007:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden som avses i 10 och 12 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

2 §

Investeringar som kan stödas och allmänna förutsättningar för val av sådana

Stöd får beviljas som räntestöd i anslutning till räntestödslån för byggande, utvidgning och ombyggnad av gårdsbruksenheters bostadsbyggnader.

Bostadsbyggnader som kan stödas ska vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön och deras boendekostnader ska vara skäliga. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att man genom den investering som stöds främjar en god miljökvalitet, energisparande samt utnyttjande av förnybara naturresurser för byggande och uppvärmning.

Stödet beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt eller det anslag som anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Stöd kan beviljas, om det är ändamålsenligt med tanke på behovet av bostad och ekonomiskt stöd hos sökanden och dem som stadigvarande bor tillsammans med sökanden i samma bostadsbyggnad (ansökande hushåll). Vid val av investeringar som kan stödas ska de ansökande hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad och de lägsta inkomsterna ges företräde.

Vid val av investeringar som kan stödas ska åtminstone beaktas

1) sö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.