Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven (upphävt) 21.4.2009/257

Denna förordning har upphävts genom L 28.6.2017/507, som gäller fr.o.m. 28.8.2017.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

1. Denna förordning kan tillämpas på fordon i kategori N2, N3, M3, O3 och O4 som är försedda med tryckluftsbromsar och vilkas bromsanordningar inte har visats uppfylla de tekniska krav som nämns i de EU-bestämmelser eller E-reglementen som anges i punkt 9 i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002).

2. Denna förordning kan tillämpas på fordon för vilka har utsetts ett i 2 § avsett referensfordon eller motsvarande fordon vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning enligt fordonslagen (1090/2002).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

a) de internationella bromskraven de EU-bestämmelser och E-reglementen som avses i punkt 9 i bilaga 1 till den förordning som nämns i 1 § 1 mom.; med hänvisningar till bilagorna till de internationella bromskraven avses hänvisningar till bilagorna till rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller andra innehållsmässigt motsvarande EU-rättsakter eller E-reglementen,

b) referensfordon fordon som används som jämförelseobjekt då det visas att ett fordons bromsar stämmer överens med kraven,

c) m...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.