Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor 27.3.2009/173

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om frivilliga premiebaserade tilläggspensionsarrangemang som en arbetsgivare och arbetsgivarens anställda eller en arbetsgivare och en grupp arbetstagare eller yrkesutövare sinsemellan avtalar om eller som en arbetsgivare ensidigt ordnar vid en pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller vid en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992).

2 §

Premiebaserade tilläggspensionsarrangemang

I ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang bestäms förmånerna på grundval av de premier som betalats inom ramen för arrangemanget, minskade med kostnaderna för förvaltandet av de influtna medlen samt ökade med nettoavkastningen på premieplaceringarna.

3 § (28.12.2018/1297)

Förhållande till övrig lagstiftning

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dessutom tillämpas vad som i lagen om pensionsstiftelser och i lagen om försäkringskassor föreskrivs om frivilligt tilläggspensionsskydd.

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dock inte tillämpas 3 §, 11 § 6 mom., 43 § 4 mom., 44 a §, 45 § 2 mom., 88 § 2, 4 och 10 mom. och 117 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och inte heller 6 och 80 §, 81 b § 1 och 2 mom., 82, 82 a, 83 a och 142–150 § i lagen om försäkringskassor.

Om de försäkrade tillsammans med arbetsgivaren hör till pensionsstiftelsens stiftare, tillämpas inte 17 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser på arrangemanget.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

1 punkten har upphävts genom L 28.12.2018/129...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.