Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om stöd för uppgörande av affärsplaner (upphävt) 12.2.2009/68

Denna förordning har upphävts genom F 19.3.2015/240, som gäller fr.o.m. 24.3.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av stöd för uppgörande av affärsplaner. Det stöd som beviljas för uppgörande av affärsplaner finansieras uteslutande av nationella medel av medel som anvisats för detta ändamål i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 § (12.12.2013/948)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) affärsplan en plan enligt 11§ i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), nedan lagen om strukturstöd,

2) lantbruksföretagare fysiska personer eller privaträttsliga sammanslutningar som bedriver eller börjar bedriva jordbruk enligt 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om strukturstöd som sin näring på en gårdsbruksenhet som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i den lagen.

3 §

Skyldigheter som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning

För att nationellt stöd ska beviljas förutsätts att stödet uppfyller villkoren i artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

4 §

Verksamhet som stöds och stödtagare

Stödet kan beviljas offentligrättsliga samfund, privaträttsliga sammanslutningar, stiftelser eller fysiska personer som uppgör en affärsplan för lantbruksfö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.