Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (upphävt) 30.12.2008/1083

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin 1142/2015 11 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 25 § i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1033/2008, som följer:

1 §

Arvoden inom revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

Arvodena till medlemmar, sakkunniga och personal i revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden), nedan nämnden, fastställs av finansministeriet.

1 a § (1.6.2011/603)

Nämndens kvalitetssektion

Nämnden kan ha en kvalitetssektion, om vars tillsättande nämnden beslutar. Kvalitetssektionen har en ordförande och högst fem andra medlemmar. Till ordförande för kvalitetssektionen utses en medlem av nämnden. Till medlemmar kan utses även andra än nämndens medlemmar. Sektionen kan ha en sekreterare.

Kvalitetssektionens medlemmar och sekreterare ska vara väl insatta i revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Arvodena till kvalitetssektionens medlemmar och sekreterare fastställs i enlighet med 1 §.

2 §

Förfarandet i nämnden

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om skiljaktiga meningar förekommer när beslut fattas i ett ärende, avgörs det med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgörs ärendet enligt den mening som ordföranden har understött. Om rösterna faller...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.