Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om paketreserörelser (upphävt) 19.12.2008/939

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2017/921, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller anordnande, utbjudande och förmedling av sådana paketresor som faller inom tillämpningsområdet för lagen om paketresor (1079/1994) (idkande av paketreserörelse).

Med idkande av paketreserörelse jämställs i denna lag anordnande, utbjudande eller förmedling av flygtransport till konsumenter, om transporten anordnas, bjuds ut eller förmedlas av någon annan än ett lufttrafikföretag.

Denna lag gäller inte näringsidkare som etablerat sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland. (30.11.2012/675)

2 §

Rätt att idka paketreserörelse

Paketreserörelse får idkas endast av sådana fysiska och juridiska personer som är registrerade som idkare av paketreserörelse enligt denna lag.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) researrangör en idkare av paketreserörelse som planerar och genomför paketresor och som bjuder ut dem antingen själv eller genom förmedling av en annan näringsidkare eller som för egen räkning bjuder ut paketresor som arrangeras av någon annan,

2) reseförmedlare en idkare av paketreserörelse som för en researrangörs räkning förmedlar avtal om paketresor,

3) resenär den som har ingått ett avtal om en paketresa med en idkare av paketreserörelse eller som har rätt att delta i en resa med stöd av ett avtal som någon annan person eller en sammanslutning har ingått med en idkare av paketreserörelse.

2 kap

Registrering och dess rättsverkningar

4 §

Registret över paketre...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.