Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån 19.12.2008/868

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde och godkännandefullmakt

I denna lag föreskrivs om statsborgen till kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter eller kommuner för lån som används för återbetalning av aravalån till staten.

Lån kan godkännas som borgenslån inom ramen för den fullmakt att godkänna lån som fastställts i statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) aravalån ett lån som har beviljats för byggande, anskaffning eller ombyggnad av ett hyres- eller bostadsrättshus eller en hyres- eller bostadsrättsbostad med stöd av 1953 års lag om bostadsproduktion (488/1953), 1966 års lag om bostadsproduktion (247/1966), lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) eller aravalagen (1189/1993),

2) låneobjekt en av Statskontoret godkänd helhet bestående av ett eller flera hus eller en eller flera bostäder, som det äldsta obetalda aravalånet gäller,

3) borgenslån ett lån som staten bär borgensansvar för enligt denna lag,

4) aravalån som ska återbetalas ett eller flera aravalån som beviljats för samma låneobjekt, och för vars återbetalning till staten borgenslånet används,

5) lånebeviljare ett kreditinstitut, ett försäkringsbolag, en pensionsanstalt eller en kommun som beviljar ett borgenslån,

6) låntagare det samfund som ansvarar för återbetalningen av aravalånet till staten.

3 §

Godkännande och användning av borgenslån

Statskontoret beslutar om godkännande av ett lån som borgenslån. Ett lån som beviljats en låntagare kan godkännas som borgenslån, om Statskontoret bedömer att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att återbetala lånet. Vid bedömningen av til...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.