Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 27.11.2008/759

Rubriken har ändrats genom F 46/2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 § (22.1.2015/46)

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om det från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, som beviljas som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, och som nordligt stöd enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i den lagen.

2 § (22.1.2015/46)

Definitioner

I denna förordning avses med:

1) nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning nationellt stöd som är bundet till produktionen och som på basis av antalet djurenheter betalas för svin, hönor, moderhönor, broilrar, moderdjur av köttfjäderfän och andra köttfjäderfän,

2) stödberättigande hektar den åkerareal som enligt 10 e § i stödlagen är stödberättigande,

3) generationsväxling överföring av besittningen av en gårdsbruksenhet till en arvinge som avses i 2 kap. 1–3 § i ärvdabalken (40/1965) och som fortsätter med produktionen.

3 § (22.1.2015/46)

Införande av nationellt stöd

Bestämmelser om stödområdena finns i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015). Med stödområdet AB avses i denna förordning stödområdena A och B enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

4 § (22.1.2015/46)

4 § har ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.