Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk (upphävt) 27.11.2008/735

Denna förordning har upphävts genom F 17.10.2013/716, som gäller fr.o.m. 25.10.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 q § i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987), sådan paragrafen lyder i lag 342/2008:

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk. Förordningen tillämpas i tillämpliga delar också på andra kärnanläggningar med kärnreaktor.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) beredskapssituation en olycka eller händelse där kärnkraftverkets säkerhet försämras eller riskerar att försämras, eller som förutsätter effektivering av beredskapen i syfte att trygga säkerheten vid kraftverket; beredskapssituationer klassificeras enligt hur allvarliga de är och hur de kan hanteras enligt följande:

- beredskapsläge är en situation där kärnkraftsverkets säkerhetsnivå ska säkras i en exceptionell situation,

- anläggningsnödläge är en situation där kärnkraftverkets säkerhet försämras eller riskerar att försämras avsevärt, och

- allmänt nödläge är en situation där det finns risk för sådana utsläpp av radioaktiva ämnen som kan kräva skyddsåtgärder i kärnkraftverkets omgivning,

2) allvarlig reaktorolycka en situation där en betydande del av bränslet i reaktorn skadas,

3) kraftverksområde ett område som en kärnanläggning använder och som omger anläggningen och där rätten att färdas och vistas inom området har begränsats genom en förordning som utfärdats av inrikesministeriet med stöd av 52 § i polislagen (493/1995),

4) skyd...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.