Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk (upphävt) 27.11.2008/733

Denna förordning har upphävts genom F 17.10.2013/717, som gäller fr.o.m. 25.10.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 q § i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987), sådan paragrafen lyder i lag 342/2008:

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om säkerheten vid kärnkraftverk. Förordningen tillämpas i tillämpliga delar också på andra kärnanläggningar med kärnreaktor.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) årsdos summan av den effektiva dos som förorsakas av yttre strålning under en period på ett år och den effektiva kollektiva dosen av radioaktiva ämnen som upptas i kroppen under samma period,

2) kriticitet förhållande där produktionen och förlusten av neutroner som uppstår vid fission och upprätthåller en kedjereaktion är i balans så att det uppstår en upprätthållen kedjereaktion,

3) kriticitetsolycka olycka som orsakas av en oplanerad kedjereaktion av fissioner som upprätthålls av neutroner,

4) förväntad driftstörning sådan avvikelse från normala driftlägen som kan antas inträffa en eller flera gånger under en tid av hundra driftår,

5) olycka antagna olyckor, spridning av antagna olyckor och allvarliga reaktorolyckor;

6) antagen olycka sådan avvikelse från normala driftslägen som kan antas inträffa mera sällan än en gång under en tid av hundra driftår och som kärnkraftverket förutsätts klara av utan allvarliga bränsleskador, även om enstaka anordningar i system som är viktiga med tanke på säkerheten skulle vara ur funkt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.