Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut 24.9.2008/615

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 28 § 2 punkten i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008), 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), 40 § 3 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995), 197 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) samt 127 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), av dem 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. i lagen om försäkringsföreningar sådana de lyder i lag 1320/2004 och 40 § 3 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 525/2008:

1 §

Definition

Med finansiella derivat avses i denna förordning sådana avtal som baserar sig på finansiella instrument eller på nyttigheter och enligt vilka endera avtalsparten ges rätt till reglering av avtalet genom kontanter eller något annat finansiellt instrument med undantag av avtal, som

1) ursprungligen har ingåtts för att möta och vilka fortsättningsvis möter företagets anskaffnings-, försäljnings- eller användningskrav i fråga om en nyttighet och

2) förväntas bli reglerade genom leverans av en nyttighet.

2 §

Värdering av finansiella skulder till verkligt värde

Av de finansiella skulderna värderas till verkligt värde de skulder som ingår i en handelsportfölj eller är finansiella derivat.

3 §

Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde

Följande finansiella instrument värderas inte till verkligt värde:

1) finansiella instrument ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.