Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut 24.9.2008/614

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 28 § i lagen av den 18 juli 2008 om försäkringsbolag (521/2008), 10 kap. 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) samt 40 b § 1 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995),

av dem 10 kap 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar sådana de lyder i lag 1320/2004 samt 40 b § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 1321/2004:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse i försäkringsbolag, försäkringsföreningar och i filialer för ett försäkringsbolag från ett tredjeland samt på upprättande av koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Förordningen tillämpas dessutom på uppgifter om koncernen i verksamhetsberättelsen för moderföretag.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) på upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse i försäkringsbolag, försäkringsföreningar och filialer samt på upprättande av koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar och på uppgifter om koncernen i verksamhetsberättelsen för försäkringsbolag och försäkringsföreningar som är moderföretag. Vad som i denna förordning föreskrivs om koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar gäller även koncernbokslut för försäkringsholdningsammanslutningar enligt 1 kap. ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.