Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av de kapitalkrav som hänför sig till den proaktiva tillsynen över livförsäkringsbolag (upphävt 24.9.2008/609

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m 1.1.2016. Se L 303/2015 och L 304/2015 1 §.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008):

1 §

Kapitalkravet i anslutning till den försäkringstekniska risken

På beräkningsformeln för den försäkringstekniska risken enligt 12 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna om beräkning av minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital i 11 kap. 12 § 1 mom. i nämnda lag, dock så att i stället för procenttalet 4 som enligt 13 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 15 § i samma kapitel används vid beräkning av verksamhetskapitalets minimibelopp används procenttalet 1 vid beräkning av kapitalkravet i anslutning till den försäkringstekniska risken.

2 §

Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken

Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken beräknas enligt formel (1) i bilaga 1.

3 §

Kapitalkravet i anslutning till den operativa risken

Kapitalkravet i anslutning till den operativa risken beräknas enligt formel (2) i bilaga 1.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Bilaga 1

Kapitalkravet i anslutning till motpartsrisken beräknas enligt formeln

(1) Σi giHi,

där

gi är en koefficient beroende av kreditklassificeringen för beviljaren av masskuldebrevslån, icke-standardiserade derivatavtal eller återförsäkring eller för innehavaren i av penningmarknadsinstrument,

och

Hi är marknadsvärdet för nettobeloppet av avtalet i fråga. Hi kan dock in...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.