Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om understöd för bioenergiproduktion 18.9.2008/607

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om ansökan om, beviljande, betalning och användning av understöd för främjande av bioenergiproduktion i enlighet med statsbudgeten.

2 §

Syfte

Syftet med understödet är att främja användningen av biomassa i energiproduktionen. Framför allt är syftet att främja byggandet av biogasanläggningar på områden som har ett stort antal husdjur och miljökonsekvenser som följer av djuren.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) biomassa råvara för bioenergi, biprodukter, slam från glesbebyggelse, kommunalt avloppsslam samt organiskt avfall från livsmedelsindustrin och handeln

2) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning);

3) små och medelstora företag sådana små och medelstora företag som avses i bilaga I i den allmänna gruppundantagsförordningen;

4) investeringsprojekt investeringar som syftar till att främja användningen av energi från förnybara energikällor enligt artikel 23 i den allmänna gruppundantagsförordningen;

5) utredningsprojekt miljöundersökningar som anknyter till investeringsprojekt som avses i artikel 24 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

4 §

Projekt som kan få understöd

Understöd får beviljas för investeringsprojekt och utredningsprojekt.

5 §

Understödstagare

Understöd kan be...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.