Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter 18.9.2008/606

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001) och 7 c § i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om beviljande och användning av statsunderstöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter enligt statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbruksprodukter jordbruks- och trädgårdsprodukter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt honung,

2) riktlinjer gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013 (2006/C 319/01),

3) reklam verksamhet som syftar till att få ekonomiska aktörer eller konsumenter att köpa en viss produkt,

4) namnskyddade produkter sådana produkter som avses i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel samt i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

5) nationella kvalitetsmärkningar sådana nationella kvalitetsmärkningar som avses i punkt 153 a i riktlinjerna,

6) gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter oc...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.