Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet 12.6.2008/400

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. i lagen av den 26 november 2004 om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och 40 § i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG.

I förordningen föreskrivs om de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller vid konstruktion och tillverkning av maskiner samt om visande av deras överensstämmelse med kraven och om deras utsläppande på marknaden och tagande i drift.

2 §

Förordningens tillämpningsområde

Förordningen tillämpas på följande tekniska anordningar:

1) maskiner,

2) utbytbar utrustning,

3) säkerhetskomponenter,

4) lyftredskap,

5) kedjor, kättingar, linor och vävband,

6) avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar,

7) delvis fullbordade maskiner.

3 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas inte på

1) säkerhetskomponenter som är avsedda att användas som reservdelar för att ersätta identiska komponenter och som tillhandahålls av tillverkaren av den ursprungliga maskinen,

2) specialutrustning för användning i tivolin eller nöjesparker,

3) maskiner som speciellt konstruerats eller tagits i drift för kärntekniska tillämpningar och som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp,

4) vapen, inklusive skjutvapen,

5) följande transportmedel

a) jordbruks- och skogsbrukstraktorer, för de risker som omfattas...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.