Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 18.4.2008/261

Denna lag har upphävts genom L 29.1.2016/82, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (25.11.2011/1180)

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om den rätt till pension som arbetstagare i anställning hos en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel och kyrkostyrelsen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har samt om den rätt till familjepension som arbetstagarnas förmånstagare har.

Se Finlands grundL 731/1999 19 §.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) anställning ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag, förtroendeuppdrag samt arbete som utförs på basis av ett uppdrags- eller konsultavtal eller andra liknande arrangemang,

2) arbetstagare alla personer som omfattas av denna lag,

3) förmånstagare en person som har rätt till familjepension enligt denna lag,

4) arbetsgivare de församlingar, kyrkliga samfälligheter och domkapitel och den kyrkostyrelse inom evangelisk-lutherska kyrkan som avses i 3 § 1 mom. samt de sammanslutningar, stiftelser och anstalter som avses i 2 mom. i den paragrafen och som har ingått ett i det momentet avsett avtal med Kyrkans centralfond, (25.11.2011/1180)

5) arbetspensionslag de lagar och pensionsstadgor som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) samt andra med dem jämförbara författningar i vilka det bestäms om pension som grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet,

6) arbetspension pension enligt en arbetspensionslag,

7) pensionslag för den offentliga sektorn denna pensionslag och de lagar som nämns i 3 § 2 mom. 1, 2 och 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare,

8...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.