Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Civiltjänstlag 28.12.2007/1446

Se ändringsförslag RP 23/2024.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om civiltjänstplikt som grundar sig på skyldigheten att försvara landet.

En värnpliktig som av skäl som grundar sig på övertygelse är hindrad att fullgöra sin tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) befrias från tjänstgöringen och förordnas att fullgöra civiltjänst enligt bestämmelserna i denna lag.

Denna lag tillämpas också på kvinnor som ansöker om civiltjänst efter den tidsfrist som anges i 5 § 1 mom. i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (285/2022). (13.4.2022/286)

Se Finlands grundL 731/1999 127 §.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) civiltjänstgörare en person som har godkänts att fullgöra civiltjänst,

2) civiltjänstgöringsplats en myndighet eller sammanslutning som civiltjänstcentralen har godkänt som civiltjänstgöringsplats,

3) grundutbildningsperiod den civiltjänst som utförs vid civiltjänstcentralen i början av civiltjänsten och vars syfte är att stödja de allmänna medborgarfärdigheterna, ge allmänna färdigheter i fråga om befolkningsskydd och räddningsverksamhet samt att ge färdigheter för fullgörande av arbetstjänsten.

4) arbetstjänst den civiltjänst som utförs på civiltjänstgöringsplatsen efter grundutbildningsperioden,

5) civilreserv personer som har fullgjort civiltjänst samt personer som efter tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor har godkänts att fullgöra civiltjänst, till utgången av det år de fyller 50 år,

6) tilläggscivilreserv civiltjänstgörare som ännu inte har börjat fullgöra sin civiltjänst eller som h...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.