Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Nationella audiovisuella institutet 28.12.2007/1434

Rubriken har ändrats genom L 671/2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (13.9.2013/671)

Verksamhetsområde

För bevarande av filmer, televisions- och radioprogram och för forskning i anslutning till dessa samt för tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram och främjande av mediefostran finns Nationella audiovisuella institutet, som är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

2 § (13.9.2013/671)

Uppgifter

Institutet ska

1) i form av deponeringar ta emot och till sina samlingar skaffa filmer och televisions- och radioprogram samt föremål och annat material i anslutning till dem, lagra och arkivera televisions- och radioprogram samt restaurera material i samlingarna,

2) främja mediefostran, barns mediefärdigheter och en mediemiljö som är trygg för barn samt informera i frågor som gäller barn och medier,

3) främja kännedomen om kulturen inom sitt verksamhetsområde genom att för kulturella ändamål och i utbildnings- och forskningssyfte göra filmer och program tillgängliga för allmänheten, genom att bedriva visningsverksamhet och genom att ställa ut material inom sitt verksamhetsområde,

4) främja och bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och erbjuda tjänster i anslutning till sitt verksamhetsområde,

5) sköta de klassificerings- och tillsynsuppgifter som avses i lagen om bildprogram (710/2011) och övriga lagstadgade uppgifter samt svara för utbildningen av klassificerare av bildprogram,

6) sköta de övriga uppgifter som föreskrivs särskilt för det i lag eller förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet anförtror det.

3 § (13.9.2013/671)

Donationer och testamentsmedel

Institutet har...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.