Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009 29.11.2007/1124

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan rådets förordning.

2 § (2.4.2009/215)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden har grundleveransrättighet för socker,

2) maskinentreprenör en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden på basis av avtal har utfört odlingsarbete för sockerbetor till jordbrukare med sina jordbruksmaskiner mot penningersättning,

3) omstruktureringsfond den fond som avses i artikel 1 i rådets förordning;

4) grundleveransrättighet den rättighet att producera kvotsocker som fastställts för jordbrukare för referensperioden,

5) företag ett företag som helt eller delvis avstår från sin produktionskvot för socker.

3 §

Referensperiod

Den referensperiod som avses i artikel 3.6.2 i rådets förordning och på grundval av vilken stödet betalas är regleringsåret 2007/2008.

4 §

Andel av stödet som betalas ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.