Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om undervisningsinnehållet på företagarkursen i taxitrafik (upphävt) 21.6.2007/730

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.7.2018. Se L om transportservice 320/2017 del VII 1 kap. 1 §.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om undervisningsinnehållet på den företagarkurs som avses i lagen om taxitrafik (217/2007).

2 §

Undervisningsinnehållet på företagarkursen

Företagarkursens undervisningsinnehåll skall omfatta åtminstone följande ämnesområden, som är viktiga med tanke på företagsverksamheten:

1) den allmänna utvecklingen i taxibranschen och taxibranschen som företagsverksamhet inklusive åtminstone planering av företagsverksamhet och frågor som hänför sig till företagsekonomi,

2) lagstiftningen och rättspraxis i fråga om taxibranschen,

3) lagstiftningen och rättspraxis i fråga om konkurrensrätt och offentlig upphandling åtminstone till den del det gäller att lämna anbud samt ingå och tillämpa transportavtal,

4) arbetslagstiftning och arbetsgivarens ansvar inklusive arbetarskydd,

5) socialskydd, försäkringar och pensionslagstiftning,

6) trafiksäkerhet inklusive åtminstone förebyggande av och åtgärder vid olyckor,

7) kundservice och kundsäkerhet åtminstone till den del det gäller specialbehov hos olika kundgrupper, såsom funktionshindrade, barn och åldringar,

8) kvalitet och taxibranschens egna kvalitetssystem,

9) fordonsteknik och fordonsanvändning inklusive fordonsutrustning och miljövänligt körsätt,

10) tekniken för förmedlingssystem gällande taxibeställningar och andra förmedl...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.