Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (upphävt) 23.4.2007/499

Denna förordning har upphävts genom F 24.3.2015/327, som gäller fr.o.m. 27.3.2015.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 5 § 6 mom. i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994):

1 § (10.9.2009/693)

Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att reglera registreringen av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av handelssorter av stråsäd och vallväxter i ursprungsväxtregistret som är ett i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) avsett register. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

2 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på registrering av ursprungssorter, om vilken föreskrivs i 54 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007).

3 § (10.9.2009/693)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) ursprungssorter lantsorter, gamla handelssorter eller ändrade stammar av gamla handelssorter, som är naturligt anpassade till de lokala och regionala betingelserna och vars artgrupp hotas av genetisk utarmning,

2) lantsorter populationer eller kloner av växtarter som är naturligt anpassade till betingelserna i sin region,

3) gamla handelssorter sorter som har uppstått som ett resultat av vetenskapligt växtförädlingsarbete genom olika förädlingsmetoder och som har strukits ur Finlands nationella sortlista,

4) ändrade s...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.