Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Revisionslag (upphävt) 13.4.2007/459

Denna lag har upphävts genom L 18.9.2015/1141, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på

1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997), samt på

2) befattning som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 20–22, 26, 39–46, 49–50 och 53–54 §.

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en sådan i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial vars bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en fysisk person som har godkänts i enlighet med 30 eller 31 § eller en sammanslutning som har godkänts i enlighet med 33 eller 34 §,

2) CGR-revisor en av Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänd revisor och med CGR-sammanslutning en av nämnden godkänd revisionssammanslutning,

3) GRM-revisor en av en handelskammares revisionsutskott...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.