Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om användning av Kyotomekanismerna 2.2.2007/109

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skapa administrativa ramar för deltagande i projektverksamhet enligt Kyotoprotokollet till ramkonventionen om klimatförändring (FördrS 12–13/2005), nedan Kyotoprotokollet, och i utsläppshandel enligt protokollet samt att föreskriva om att det register som har upprättats genom lagen om utsläppshandel (683/2004) skall vara det nationella register som genomförandet av Kyotoprotokollet förutsätter.

L om utsläppshandel 683/2004 har upphävts genom L 311/2011, se övergångsbestämmelser L 311/2011 79 §.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) sådana i artikel 6 i Kyotoprotokollet avsedda projekt (projekt för gemensamt genomförande) som syftar till att producera utsläppsenheter vilka bokförs i det nationella registret och som genomförs någon annanstans än i Finland,

2) sådana projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland,

3) sådana i artikel 12 i Kyotoprotokollet avsedda projekt (projekt för mekanismen för en ren utveckling) som syftar till att producera utsläppsenheter som bokförs i det nationella registret,

4) sådan i artikel 17 i Kyotoprotokollet avsedd verksamhet (internationell utsläppshandel) där utsläppsenheter överförs mellan ett konto i det nationella registret och ett konto i ett annat register som är kopplat till klimatkonventionens transaktionsförteckning, samt på

5) förvaring av utsläppsenheter på kontona i det nationella registret liksom också på överföring av sådana enheter till eller från ett konto i det nationella registret.

Med undantag av 26 § 1 mom. 2 punkten och 29 § tillämpas denna lag dock inte ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.