Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (upphävt) 29.12.2006/1447

Denna lag har upphävts genom L 12.12.2014/1093, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att de stöd till utveckling av fiskerinäringen som delfinansieras med medel från Europeiska fiskerifonden förvaltas och genomförs på behörigt sätt.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utvecklingen av fiskerinäringen samt på utarbetande, utvärdering, genomförande, förvaltning, kontroll och övervakning av en nationell strategisk plan och av ett med medel från fiskerifonden delfinansierat operativt program i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (förordningen om fiskerifonden).

På förfarandena för ansökan om samt beviljande, utbetalning, övervakning, granskning, återbetalning och återkrav av stöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

3 §

Förhållande till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på utarbetande, utvärdering, genomförande, förvaltning, kontroll och övervakning av den nationella strategiska planen och det operativa programmet, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) operativt program ett sådant med medel från Europeiska gemenskapen och nationella medel finansierat program för utveckling av fiskerinäringen om vilket bestäms i artiklarna 17–20 i förordningen om fiskerifonden, och

2) fiskerigrupp en inom ett begränsat geografiskt område verkande sammanslutning som består av...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.