Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om stöd för utveckling av landsbygden (upphävt) 29.12.2006/1443

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/28, som gäller fr.o.m. 1.9.2014 enligt F 702/2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för en hållbar utveckling göra näringsverksamheten på landsbygden mångsidigare, utveckla verksamhetsförutsättningarna och konkurrenskraften för landsbygdsföretagen, främja jordbruksprodukternas konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för dem som är bosatta på landsbygden.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av landsbygden som finansieras med Europeiska gemenskapens medel och med motsvarande nationella medel eller uteslutande med nationella eller Europeiska gemenskapernas medel. (22.12.2009/1187)

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten och förbättrande av jordbrukets struktur beviljas den som bedriver jordbruk, och inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller från Europeiska fiskerifonden. Lagen tillämpas inte heller på sådana nationella projekt för forskning i och utveckling av landsbygden som finansieras uteslutande med nationella medel och som inte grundar sig på ett program.

I fråga om de stöd som beviljas i syfte att främja ett hållbart nyttjande av landsbygdens naturtillgångar, att förbättra miljön och produktionsdjurens välbefinnande samt att ersätta den skada som jordbruket orsakas av ogynnsamma naturförhållanden gäller vad som föreskrivs om dem i lagen om kompensa...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.