Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 28.12.2006/1404

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 123 § i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §

Av medlemmarna i delegationen och styrelsen för Lantbruksföretagasrnas pensionsanstalt skall minst hälften vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar pensionsanstalten undantag från detta.

Medlemmarna i delegationen och styrelsen utses för tre kalenderår i sänder. En medlem kan avgå och kan av särskilda skäl skiljas från sitt uppdrag under mandatperioden. I denna medlems ställe skall en ny medlem utses för återstoden av mandatperioden

Ingen får samtidigt vara medlem i både delegationen och styrelsen.

2 §

Till delegationen hör tio företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar sådana personers ekonomiska intressen som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Pensionsskyddscentralen skall ge dessa organisationer tillfälle att lägga fram förslag till företrädare.

Pensionsskyddscentralen fastställer delegationsmedlemmarnas arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar.

3 § (29.12.2009/1232)

3 § har upphävts genom L 29.12.2009/1232.

4 §

Delegationens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålls senast den 30 april och höstmötet senast den 15 december.

Vid vårmötet skall

1) bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen framläggas,

2) frågan om fastställande av bokslutet för föregående år behandlas,

3) beslutas om de åtgärder som föregående års förval...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.