Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet (upphävt) 22.12.2006/1370

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se TrafikförsäkringsL 460/2016 97 §.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 b § i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959), sådan denna paragraf lyder i lag 1369/2006:

1 §

Beaktande av fördelningssaldot för de föregående åren

När relationstalet enligt 18 b § 2 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) räknas ut beaktas det fördelningssaldo som influtit för de år som föregår fördelningsåret så, att det fördelningssaldo som inflyter visar ett så litet över- eller underskott som möjligt och så att den årliga variationen i fördelningsavgiften samtidigt är så liten som möjligt.

2 §

Kalkyl

Den kalkyl som avses i 18 b § 4 mom. i trafikförsäkringslagen baserar sig på en prognos om de bolagsspecifika premieinkomsterna under fördelningsåret samt om de ersättningar som försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen skall betala ur fördelningssystemet. Trafikförsäkringscentralen skall göra prognosen i maj under fördelningsåret utgående från den information som den har till sitt förfogande.

3 §

Förhandsutjämning enligt fördelningssystemet i förskott

Det belopp som försäkringsbolaget skall betala eller som skall redovisas till försäkringsbolaget enligt de kalkyler som avses i 18 b § 6 mom. i trafikförsäkringslagen utgörs av de kalkylerade bolagsspecifika fördelningsavgifterna minskade med de kalkylerade bolagsspecifika ersätt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.