Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport 7.11.2006/971

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §

Denna förordning tillämpas på internationell transport av livsmedel.

2 §

Den nationella tillsynen över att de bestämmelser iakttas som förutsätts i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/1981), nedan överenskommelsen, leds av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket kan utfärda allmänna anvisningar om verkställigheten av denna förordning och tillämpningen av överenskommelsen.

Tillsynen av det nationella genomförandet av bestämmelserna i överenskommelsen utövas inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde av regionförvaltningsverken och på lokal nivå av kommunen eller samkommunen samt i fråga om import av tullverket så som bestäms i 31–34 § i livsmedelslagen. (17.2.2010/120)

Om tillsynen över import, tillverkning eller annan hantering av livsmedel hör till någon annan än en i 1 eller 2 mom. avsedd myndighet är denna myndighet inom sitt verksamhetsområde ansvarig för att överenskommelsen iakttas, som en i 34 § i livsmedelslagen avsedd övrig tillsynsmyndighet.

3 §

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi har som uppgift att inspektera och testa den i artikel 1 i överenskommelsen avsedda utrustningen och utfärda i överenskommelsen avsedda certifikat om huruvida utrustningen uppfyller de ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.