Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om häktning (upphävt) 21.6.2006/510

Denna förordning har upphävts genom F 30.4.2015/549, som gäller fr.o.m. 4.5.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av häktningslagen av den 23 september 2005 (768/2005) och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställighet av häktning. Förordningen tillämpas också på verkställighet av annat frihetsberövande i fängelse om inte annat föreskrivs någon annanstans.

På en häktad som samtidigt avtjänar ett fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter tillämpas vad som föreskrivs i 16 §. I övrigt tillämpas när det gäller bemötande av en sådan häktad i tillämpliga delar vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse (509/2006).

2 kap

Ankomst till ett fängelse och förflyttningar

2 §

Diarium och verkställighetsuppgifter

Diariet för häktning är ett av domstolen givet häktningsbeslut som avses i tvångsmedelslagen (450/1987) eller ett fångpass som avses i 20 § i statsrådets förordning om fängelse. I fråga om fångpasset tillämpas vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse.

De häktades verkställighetsjournaler är utskrifter ur verkställighetsregistret.

TvångsmedelsL 450/1987 har upphävts genom L 806/2011, se TvångsmedelsL 806/2011 3 kap. 10 §.

3 §

Protokollföring vid ankomstgranskning

I den handling som upprättas vid ankomstgranskningen antecknas

1) tidpunkten för granskningen, vem som utför granskningen och vittnet,

2) den granskades personuppgifter,

3) signalement som har tagits på den som granskas, samt

4) otillåtna ämnen och förem...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.