Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävt) 15.6.2006/479

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 kap. 4 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådan den lyder i lag 442/2006:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om innehållet i och offentliggörandet av anbudshandlingar som avses i 6 kap. 4 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen till den del Europeiska gemenskapernas kommission inte har bestämt därom i artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden (2004/25/EG) (direktivet om uppköpserbjudanden) utifrån förfarandet i artikel 18.2 i direktivet. Dessutom innehåller förordningen bestämmelser om erkännande, för användning som anbudshandling i Finland, av sådana i 6 kap. 4 § 5 mom. i värdepappersmarknadslagen avsedda anbudshandlingar som har godtagits av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Informationen i anbudshandlingar

Den information som ges i anbudshandlingar skall utformas enligt denna förordning som paragrafvisa helheter, om inte Finansinspektionen i samband med godkännandet av anbudshandlingen samtycker till någon annan uppställning. Anbudshandlingen skall vara uppställd som en enhetlig broschyr, om inte Finansinspektionen i samband med godkännandet av något särskilt skäl samtycker till att den delas upp i flera broschyrer. Informationen skall läggas fram i en så lättanalyserad och lättbegriplig form som möjligt.

Om de upplysningar som föreskrivs bli lämnade i anbudshandlingen ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.