Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven (upphävt) 24.5.2006/405

Denna förordning har upphävts genom F 19.11.2015/1346, som gäller fr.o.m. 24.11.2015.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller överföring av dikobidragsrätter (bidragsrätter) som med stöd av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har fastställts för producenterna, till den nationella reserven som avses i artikel 125 i nämnda förordning.

2 §

Överföring av bidragsrätter till den nationella reserven

Systemet med kvoter för dikobidrag upplöstes i Finland den 31 december 2005. De bidragsrätter som producenterna innehar överförs till den nationella reserven för bidragsrätter som jord- och skogsbruksministeriet förvaltar och ansvarar för.

Överföringen utförs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftcentralen för producentens gård ligger eller om producenten har flera produktionsenheter, av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde merparten av verksamheten sker. På Åland överförs ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.