Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (upphävt) 7.4.2006/274

Denna förordning har upphävts genom L 12.12.2014/1042, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på till kategorierna T och C hörande fordons och trafiktraktorers (traktorers), motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt hästfordons och släpanordningars konstruktion och utrustning.

2. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda fordon som används som militärfordon, om inte något annat med stöd av fordonslagen (1090/2002) föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet.

3. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om det.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

a) typgodkännande det förfarande genom vilket godkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

b) typgodkännandedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, sådant det lyder ändrat enligt 0 punkte...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.