Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering 21.3.2006/204

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 64 § 2 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), 7 § 2 mom. sådan det lyder i lag 274/2003 och 64 § 2 mom. sådan den lyder i lag 44/2000:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för beviljande av täckdikningsstöd som utbetalas med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och de tekniska kvalitetskraven för stödberättigad täckdikningsverksamhet.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) täckdike ett rördike som släpper in och ut vatten över rörets hela längd,

2) täckdikning lokal dränering med hjälp av täckdiken,

3) dikeskomplettering kompletterande täckdikning för att förbättra funktionen hos en täckdikning som byggts tidigare,

4) kringfyllnadsmaterial ett skydd som läggs omedelbart runt röret i samband med rörläggningen eller på förhand, och

5) rörfilter kringfyllnadsmaterial som har lindats runt röret före rörläggningen.

3 §

Bestämning av stödberättigad kostnad

Stödet för nya täckdikningar, täckdikningar som helt skall förnyas och täckdikningar som skall kompletteras grundar sig på en kostnadskalkyl. Den maximikostnad som används som beräkningsgrund för stöd för nya täckdikningar och täckdikningar som helt skall förnyas är 2,80 euro per dräneringsmeter. Den maximikostnad som används som beräkningsgrund för dikeskompletteringar är 2,50 euro per dräneringsmeter. De maximala stödberättigade längderna av dräneringar per hektar visas i bilaga 2.

Stöd utbetalas inte för kostnader som föranleds av be...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.