Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Livsmedelssäkerhetsverket (upphävt) 13.1.2006/25

Denna lag har upphävts genom L 18.5.2018/371, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ansvarsområde

För övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsä finns Livsmedelssäkerhetsverket. Verket hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

2 mom. har upphävts genom L 9.11.2007/990. (9.11.2007/990)

Se L om djursjukdomar 441/2013 84 §.

2 §

Uppgifter

Till verkets uppgifter inom dess ansvarsområde hör:

1) att leda, utveckla och styra verkställighetsuppgifter,

2) tillsyn och riskhantering,

3) riskbedömning och vetenskaplig forskning samt övriga undersökningar och utredningar,

4) referenslaboratorieverksamhet,

5) information och rådgivning,

6) utbildning, samt

7) internationellt samarbete.

Verket skall också utföra andra uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på det eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt ålägger det. Närmare bestämmelser om verkets uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

3 §

Ledning och beslutanderätt

Livsmedelssäkerhetsverket leds av en generaldirektör. Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på Livsmedelssäkerhetsverket, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid verket skall avgöra dem. Verkets arbetsordning fastställs av generaldirektören.

4 §

Verksamhetsställen

I fråga om verkets verksamhetsställen och regionala enheter bestäms i verkets arbetsordning.

5 §

Samarbete

Till stöd för samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper kan v...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.