Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken 29.12.2005/1249

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

För tillsyn över flygsäkerheten och de offentliga förvaltningsuppgifter som gäller luftfarten uppbärs till staten en tillsynsavgift för flygtrafiken enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) flygplats en sådan trafikflygplats enligt 80 § i luftfartslagen (1242/2005) som är öppen för regelbunden inrikes eller internationell flygtrafik,

2) avgiftsperiod en period av tre kalendermånader som börjar den 1 januari, april, juli respektive oktober,

3) betalningsskyldig flygplatsens ledningsenhet.

3 § (23.11.2018/979)

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av Transport- och kommunikationsverket, som kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa formuläret för den deklarationsblankett som behövs för att fastställa avgiften.

2 kap

Påförande och uttag av avgiften

4 § (29.11.2019/1108)

Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken

Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro.

5 § (23.11.2018/979)

Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunikationsverket för föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

6 § (23.11.2018/979)

Påförande av avgiften

Tra...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.