Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om museer 22.12.2005/1192

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2020. Se L 314/2019 13 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 8 § i museilagen av den 3 augusti 1992 (729/1992), av dem 2 § sådan den lyder i lag 877/2005, som följer:

1 § (19.6.2013/456)

Villkor för statsandel

Utöver vad som föreskrivs i 2 § i museilagen (729/1992) förutsätts det för att ett museum ska få statsandel att

1) åtminstone museets ämnesområde och geografiska område har beaktats vid bestämmande av museets verksamhetsområde och vid tillvaratagande, forskning och dokumentering,

2) museet har en museichef och åtminstone en annan anställd i huvudsyssla, och den en av dem har högre högskoleexamen och den andra högskoleexamen, examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande tidigare examen på institutnivå; dessutom krävs det av vardera förtrogenhet med det verksamhetsområde som museet företräder samt slutförda grundstudier i museologi eller att minst ett års arbetserfarenhet i sakkunniguppgifter inom museibranschen,

3) museet har en långsiktig verksamhets- och ekonomiplan som utöver finansieringsplaner innehåller planer för museets mål och prioriteringar samt för hur forskningen och konserveringen är ordnad i museet och hur samlingarna visas, tas till vara, utökas och bevaras.

Av särskilda skäl kan en sådan person vara museichef som har i 1 mom. 2 punkten avsedd examen och förtrogenhet med det verksamhetsområde som museet företräder men varken har slutfört grundstudierna i museologi eller har minst ett års arbetserfarenhet i sakkunniguppgifter inom museibranschen. I ett såd...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.