Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om landsvägar 24.11.2005/924

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av landsvägslagen av den 23 juni 2005 (503/2005):

1 §

Motorvägar och motortrafikleder

En motorväg skall ha två körbanor som åtskiljs av en mittremsa eller ett räcke och på vilka inte finns rörliga broar. Den korsande trafiken skall löpa i ett annat plan än trafiken längs motorvägen. Anslutningstrafik till och utfartstrafik från en motorväg skall ledas via de punkter där motorvägen börjar eller slutar eller via anslutningar som anges i vägplanen. Mellan motorvägen och en därtill angränsande fastighet får inte finnas någon annan vägförbindelse.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om motorvägar gäller även motortrafikleder, dock så att en motortrafikled kan ha en körbana eller två körbanor.

3 § (19.12.2018/1218)

Växelverkan

Den möjlighet för olika parter att delta i beredningen av en utredningsplan och vägplan samt att bedöma verkningarna av planen och framföra sin åsikt i saken som avses i 27 § 1 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar kan ges genom att de som har rätt till växelverkan meddelas personligen om beredningen eller vid ett särskilt informationsmöte eller genom att beredningsmaterialet framläggs eller på något annat med tanke på delfåendet lämpligt sätt.

4 § (19.12.2018/1218)

Meddelande

De meddelanden som avses i 27 och 104 § i lagen om trafiksystem och landsvägar kan sändas per post som vanligt brev.

5 § (19.12.2018/1218)

Förvarande av planhandlingar

Handlingar som hänför sig till godkännandet av utrednings- och väg...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.