Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven (upphävt) 21.10.2005/834

Denna förordning har upphävts genom F 29.1.2014/66, som gäller fr.o.m. 3.2.2014.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om ändring och ansökan om tilldelning ur reserven i fråga om det gårdsspecifika referensbeloppet som inrättas på grundval av tjurbidrag och bidrag för stutar samt produktion av stärkelsepotatis, samt ansökan om ändring av de tillstånd som definieras i artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Förordningen gäller också överföring av det gårdsspecifika referensbelopp och de tillstånd som definieras i artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd,

2) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådet förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av g...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.