Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för företagsverksamhet och utveckling på landsbygden i södra och västra Finland år 2006 21.9.2005/759

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dem 64 § 2 mom. sådant det lyder i lag 44/2000:

1 kap

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av de medel som skall anvisas för gårdsbrukets utvecklingsfond för 2006 när stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

Denna förordning tillämpas i de kommuner som nämns i bilaga 1 till förordningen vid beviljande av stöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen,

1) för stödjande av annan företagsverksamhet enligt lagens 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 16 §,

2) för landsbygdsutvecklingsprojekt som avses i lagens 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 13, 15 och 16 §, samt

3) för verksamheten i aktionsgrupper som avses i lagens 14 §.

Stöd som avses i 2 mom. beviljas inte för projekt som gäller fiske.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) statsrådets förordning statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000),

2) utveckling som hänför sig till jordbruket sådan utveckling som gäller produktion av produkter enligt bilaga I till EG-fördraget eller sådan förädling eller marknadsföring av produkterna där produkten bevaras som en produkt enligt bilaga I i enlighet med punkt 4.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för jordbrukssektorn (EGT C 28, 1.2.2000, s. 2),

3) skogsbruk åtgärder som förbättrar skogarnas ekonomiska, ekologiska och samhälleliga betydelse före fj...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.