Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt om buller och avgasutsläpp från motorer som installeras i fritidsbåtar och på vattenskotrar (upphävt) 15.9.2005/748

Denna förordning har upphävts genom L 30.12.2015/1712, som gäller fr.o.m. 18.1.2016.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen av den 5 augusti 2005 om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) konstruktionskategori en anspråksnivå som bestämts enligt fritidsbåtens driftförhållanden,

2) modul ett förfarande för bedömning av överensstämmelse.

2 kap

Krav i fråga om produkter

2 §

Förevisande

En produkt som inte uppfyller kraven enligt lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005), nedan lagen om fritidsbåtar, får förevisas på utställningar, handelsmässor eller demonstration, om det därvid klart anges att den inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven.

3 §

Delvis färdigställda fritidsbåtar

Delvis färdigställda fritidsbåtar får släppas ut på marknaden, om tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, i enlighet med punkt a i bilaga III till det i 2 § i lagen om fritidsbåtar nämnda direktivet om fritidsbåtar försäkrar att båtarna är avsedda att färdigställas av andra.

4 §

Enstaka utrustning

En utrustning som är försedd med CE-märkning enligt bilaga IV till direktivet om fritidsbåtar och som åtföljs av en skriftlig försäkran om överensstämmelse enligt bilaga XV till direktivet ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.