Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skatteuppbörd (upphävd) 5.8.2005/609

Denna lag har upphävts genom L 9.9.2016/769, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (7.8.2009/613)

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på uppbörd av skatter och avgifter enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och mervärdesskattelagen (1501/1993) med undantag för de skatter och avgifter som avses i 1 § 2 och 3 mom. i skattekontolagen (604/2009).

Lagen tillämpas dessutom på uppbörd av skogsvårdsavgift samt andra skatter och avgifter, om så bestäms särskilt.

Om uppbörd av mervärdesskatt i samband med import bestäms särskilt.

Se MervärdesskatteL 1501/1993 9 kap.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) skatt de skatter, avgifter, premier och andra prestationer som nämns i 1 §, och i samband med skattekvittning dessutom den debiterade källskatten, dröjsmålspåföljder i anslutning till betalning av skatt och betalningsuppskovsränta samt sådan utländsk skatt som kan drivas in i Finland med stöd av avtal med en främmande stat om handräckning i skatteärenden (handräckningsavtal),

2) skatteuppbörd åtgärder i anslutning till uppbörd och återbäring av skattemedel såsom betalningsrörelse och redovisning av skatteinbetalningar till den skattskyldiges och skattetagarens fördel, bokföring av skattemedel och indrivning av skatt,

3) indrivning av skatt skattemyndighetens indrivningsåtgärder samt annan indrivning av skatteskulder med hjälp av indrivningsmetoder som föreskrivs i denna eller någon annan lag,

4) debiterad skatt en skatt vars betalningstidpunkt (förfallodag) och belopp har bestämts av skattemyndigheten,

5) skatt som skall betalas på eget initiativ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.