Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (upphävt) 15.7.2005/557

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/193, som gäller fr.o.m. 19.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

Vid verkställigheten av reformen av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik i fråga om systemet med samlat gårdsstöd tillämpas denna lag till den del det inte bestäms särskilt om det i Europeiska gemenskapens rättsakter eller lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

Denna lag tillämpas vid administrationen av stödrättighetsregistret till den del det inte bestäms särskilt om den i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). (22.12.2009/1286)

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd, (22.12.2009/1286)

2) blandmodell en stödmodell inom jordbruksreformen där gårdsstödet betalas som en kombination av enhetligt stöd och gårdsspecifikt stöd,

3) system för direktstöd de stödsystemen som avses i bilaga 1 i förordningen om gårdsstöd, (21.12.2010/1223)

4) tjurbidragoch bidrag för stutar ett särskilt bidrag enligt artikel 110 i förordningen om gårdsstöd, (22.12.2009/1286)

5 punkten har upphäv...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.