Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter 4.2.2005/79

Denna förordning förblir i kraft. Se 117 § i L 588/2013.

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 3 mom. och 34 § 1 mom. i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådana de lyder i lag 1172/2004:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på redovisning av en sammanslutnings eller inrättnings elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten skilt från varandra och från övriga affärsverksamheter på det sätt som avses i 7 kap. i elmarknadslagen (386/1995).

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas denna förordning också på en nätinnehavare som endast bedriver elnätsverksamhet, om nätinnehavaren i sin bokföring och vid upprättandet av sitt bokslut följer förfaranden som avviker från bestämmelserna i förordningen. Nätinnehavaren skall härvid uppge uppgifter också enligt denna förordning om sin elnätsverksamhet.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) nätinnehavare en sammanslutning eller inrättning på vilken bestämmelserna om nätinnehavare i elmarknadslagen tillämpas,

2) elaffärsverksamheter elnätsverksamhet och andra elaffärsverksamheter,

3) elnätsverksamhet att mot vederlag ställa elnät till förfogande för dem som behöver elöverföring och andra nättjänster; till elnätsverksamheten hör också planering, byggande, underhåll och drift av elnät, anslutande av kundernas elanläggningar till nätet, elmätning och andra sådana åtgärder som behövs för elöverföring och som är nödvändiga för elöverföringen och övriga nättjänster i nätinnehavarens eget nät,

4) övriga elaffärsverksamheter elproduktions- och elförsäljningsaffärsver...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.