Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Forststyrelsen (upphävt) 30.12.2004/1378

Denna lag har upphävts genom L 8.4.2016/234, som gäller fr.o.m. 15.4.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ställning inom förvaltningen

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. I ärenden som gäller naturvård styrs Forststyrelsen av miljöministeriet.

På Forststyrelsen tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverkslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

2 §

Uppgifter

Forststyrelsen skall vårda, använda och skydda naturresurser och annan egendom som är i dess besittning. Forststyrelsen skall bedriva en hållbar och resultatrik verksamhet.

Forststyrelsen skall bedriva affärsverksamhet inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som ålagts den i denna lag och sköta offentliga förvaltningsuppgifter.

3 §

Affärsverksamheten

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser samt produkter och tjänster som hänför sig till dem.

4 §

Allmänna samhälleliga förpliktelser

Som en väsentlig del av den hållbara vården och användningen av naturresurserna skall Forststyrelsen i tillräcklig grad beakta skyddet och en ändamålsenlig ökning av den biologiska mångfalden tillsammans med de övriga målen för vården, användningen och skyddet av skogar och andra naturresurser. Forststyrelsen skall dessutom beakta de krav som användningen av naturen för rekreation och främjandet av sysselsättningen ställer.

Vården, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.